Leasing pracowników tymczasowych

To oddelegowanie pracowników tymczasowych i osób nie będących pracownikami (zleceniobiorcy) do wykonania określonej pracy u Klienta (Pracodawcy Użytkownika).

Klient składa zamówienie w formie e-maila.

KORZYSCI ZE WSPÓŁPRACY

  • elastyczność zatrudnienia i zarządzania personelem
  • dostosowanie liczby pracowników do bieżących potrzeb firmy
  • zmniejszenie kosztów administracji i kosztów zatrudnienia
  •  zmniejszenie wydatków na obsługę kadrowej
  • odpowiedzialność prawna Agencji Pracy Tymczasowej wobec pracowników i urzędów

Agencja Pracy Tymczasowej ma możliwość zawierania nieskończonej ilości umów o pracę na czas określony. Pozwala to wyeliminować koszty związane z odprawami i zwolnieniami grupowymi.