Outsourcing kadr i płac

Agencja Work Temps świadczy wysoce wyspecjalizowane usługi w zakresie administrowania kadrami i płacami. Zmiany przepisów prawa pracy i rozporządzeń stanowią dla wielu firm poważny problem. Outsourcing kadr i płac jest sprawdzonym rozwiązaniem, umożliwiającym zmniejszenie kosztów administracyjnych firmy przy jednoczesnym zapewnieniu poprawności prowadzonej dokumentacji kadrowo – płacowej.
W ramach powyższej usługi zajmujemy się:

  • prowadzeniem pełnej dokumentacji kadrowej (teczek osobowych),
  • sporządzaniem regulaminów,
  • organizowaniem oraz ewidencjonowaniem badań lekarskich,
  • zgłaszaniem pracowników do ZUS, wyrejestrowywaniem pracowników (ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA),
  • rozliczaniem czasu pracy, naliczaniem zwolnień lekarskich, urlopów, zasiłków,
  • sporządzaniem listy płac: naliczaniem wynagrodzeń, premii,
  • przygotowywaniem przelewów bankowych,
  • sporządzaniem deklaracji podatkowych,
  • wystawianiem zaświadczeń pracowniczych,
  • wystawianiem świadectw pracy.

Cennik usług naszej agencji dostosowany indywidualnie po zapoznaniu się z potrzebami i oczekiwaniami Klienta.

Skontaktuj się z nami: Formularz ofertowy